Yarışma Hakkında

TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında Yenilikçi Proje Ödülü Yarışması düzenlenecektir. 

Son dönemde yaşanan ekonomik krizler, iklim değişikliği gibi çevresel ve ekonomik problemler, sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil büyüme, yeşil ekonomi, düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi kavramları ortaya çıkarmıştır.

AB Komisyonu tarafından, iklimle ilgili hedeflerin gerçekleşebilmesi için baş koşul ekonominin tümünde karbonun etkin biçimde fiyatlandırılması olarak görülmektedir. Bu doğrultuda, AB’den karbon kaçağını azaltmak amacıyla, Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKD) mekanizmasıyla ticarette yeni vergiler ve tarife-dışı engellerin yer aldığı bir sistem üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.
Ülkemize döndüğümüzde, iklim değişikliği ve düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim kavramları ile ortaya çıkan Yeşil Mutabakat unsurları ülkemizi, girişimcilerimizi ve KOBİ’lerimizi direkt ilgilenmektedir.

Bu bağlamda ülkemizde her eksende konu ciddiyetle değerlendirilmekte, ulusal ve uluslararası platformlarda somut adımlar atılmakta, stratejiler, politikalar ve programlar geliştirilmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve araçlarından olan SKD değerlendirildiğinde, işletmeler ya doğayı kirletmeden üretim yapacak ya da doğayı kirletmenin bedelini ödeyecektir. Bu iki seçenek değerlendirildiğinde; ilk seçenekte işletmelerin karşısına temiz üretim yapmak için alınması gereken tedbirler ve yapılacak yatırımlar, diğer seçenekte ise mevcut düzenin getireceği rekabetçilik ve pazar kaybı ile sonuçlanacak mali yükler çıkacaktır. İşletmeler özellikle büyük ölçekli işletmeler, mevcut durumlarını değerlendirerek, tedbirler almaya başladılar. Büyük işletmeler iki seçenekten hangisinin finansal açıdan kazançlı olduğuna karar vererek, kendilerine yol haritası oluşturacaklardır.
Bu kapsamda yeşil ekonomi, enerji ve çevre konularının KOBİ’ler üzerine etkilerinin ivedilikle ele alınması, ortaya çıkacak fırsatların ise dikkatle değerlendirilmesi önem taşımaktadır.
Bundan hareketle, yeşil ekonomiye geçiş sürecinde karbon ayak izini azaltmaya yönelik değer önerisi içerecek şekilde, sürdürülebilir bir gelir modeli öngören, orijinal, tutarlı ve yeterli iş fikirlerine ödül verilmesi planlanmaktadır.

Yarışma Son Başvuru Tarihi 17 Haziran!

Başvurmak İçin Tıklayınız

 

Yarışma Takvimi

Tarih Açıklama
Application Deadline 23 May - 17 June 2022
Project Initial Control 22 June - 28 June 2022
Business Correction 29 June - 5 July 2022
Project Final Control 06 July - 12 July 2022