Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması

Yarışma Hakkında

TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması düzenlenmektedir.

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasının hedefi, katılımcıları otonom araç teknolojileri alanında, özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik etmektir. 

Yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, mezunlar; bireysel veya takım halinde katılabilir. Lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden oluşan takımlar aynı kategoride yarışacaklardır.Mezun seviyesine firmalar veya girişimler takım olarak yarışmamıza başvuru yapabilirler.

Yarışma iki kategoriden oluşmaktadır. Birinci kategori olan Özgün Araç Kategorisinde takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak yarışmaya katılır. Hazır Araç Kategorisinde ise takımlar TEKNOFEST tarafından sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırırlar. 

Yarışma finalinde yukarıda belirtilen her iki kategori içinde geçerli olan gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapması beklenecektir. Yarışmanın asıl amacı, otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesidir. 

Yarışma kapsamında takımların, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), ​​​​​​ Ön Tasarım Sunumu, Kritik Tasarım Raporu (KTR) ve Araç Test Videosu olmak üzere 4 farklı aşamaya hazırlanmaları gerekmektedir. İlk aşamada takımlardan verilen görevi bir simülasyon ortamında başarmaları ve simülasyon sonuçlarını içeren bir Ön Tasarım Raporu (ÖTR) hazırlamaları beklenmektedir. Bu aşamadan sonra, takımlar raporlarını sunmak üzere davet edileceklerdir. İkinci aşamada ise Kritik Tasarım Raporu istenecektir. Araç Test Videoları sonuçlarına göre finale katılmaya hak kazanan takımlar ilan edilecektir.

NOT: Efficiency Challenge Yarışması'na katılan takımlar ayrıca bu kategoride de yarışabilirler. Ancak buradan ayrı olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Şartnamede verilen bilgiler haricinde, yarışma hakkında sormak istediğiniz diğer sorular için ROBOTAKSİ YARIŞMASI linkinden ilgili mail grubuna üye olmanız gerekmektedir. Soracağınız sorular ve bu sorulara verilecek olan cevaplar, mail grubunun diğer üyelerinin de görebileceği şekilde açık olacaktır. Yarışmacıların hazırlamaları gereken raporlara ilişkin şablonlar ilerleyen tarihte TEKNOFEST web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Yarışma Son Başvuru Tarihi 15 MART!


Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışma Şartnamesi

İndirmek İçin Tıklayınız.

Açıklama Tarih

ÖZGÜN ARAÇ KATEGORİSİ

Yarışma Son Başvuru Tarihi 15 Mart 2021
Ön Tasarım Ve Simülasyon Raporlarının Teslim Edilmesi 16 Nisan 2021
Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması 7 Mayıs 2021
Takımların Rapor Sunumlarını Gerçekleştirmesi Ve Simülasyon Gösterimlerinin Yapılması 21-22 Mayıs 2021
Ön Tasarım Rapor Sunumlarının Değerlendirme Sonuçlarına Göre Destek Alacak ve Geçen Takımların Açıklanması 31 Mayıs 2021
Desteklerin Yarışmacı Takımlara İletilmesi İçin Öngörülen Son Tarih Daha Sonra Açıklanacaktır.
Kritik Tasarım Raporlarının Teslim Edilmesi 30 Temmuz 2021
Araç Test Videosu Son Teslim Tarihi 16 Ağustos 2021
Kritik Tasarım Raporlarının Değerlendirme ve Araç Test Video Sonuçlarına Göre Finale Kalan Takımların Açıklanması 20 Ağustos 2021
Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmaları 13-17 Eylül 2021

HAZIR ARAÇ KATEGORİSİ

Yarışma Son Başvuru Tarihi 15 Mart 2021
Ön Tasarım Ve Simülasyon Raporlarının Teslim Edilmesi 10 Mayıs 2021
Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması 19 Mayıs 2021
Takımların Rapor Sunumlarını Gerçekleştirmesi ve Simülasyon Gösterimlerinin Yapılması 24 Mayıs 2021
Sunum ve Değerlendirme Sonuçları 31 Mayıs 2021
Randevu Sistemi ile Takımların Araç Üzerinde Çalışmaları 7 Haziran - 23 Ağustos 2021
Robotaksi – Binek Otonom Araç Yarışmaları 13-17 Eylül 2021

SİMULASYON

S: Başka takımın sunum videolarını izleyebilir miyim? Bu videoların linklerinin paylaşılması mümkün müdür?
C: Bu şekilde bir paylaşım yapılamamaktadır. 


S: Simülasyonda kullandığımız sensör markaları gerçekte kulllanacağımız sensör markaları ile aynı olmak zorunda mı?
C: Hayır böyle bir zorunluluk yoktur. Simülasyon ortamında geliştirilecek algoritma ve yazılımların, (ekiplerin yarışmaya kabulü durumunda) gerçek araca uyarlanması ve kullanılması beklenmektedir. Simülasyon ortamında tanımlanacak araç ve ekipmanları (LIDAR, RADAR, Kamera, GPS gibi
sensörlerin), ekiplerin ön tasarımda sundukları araç tasarımı ile uyumlu olması gerekmektedir.


S: Simulasyon aşamasını geçmek için de her görevin eksiksiz yapılma zorunluluğu var mı yoksa başvuranlardan en iyi n tane takım mı yarışmaya katılacak?
C: Simülasyonun amacı, Teknofest Robotaksi yarışmasında yer alan görevlerin gerçeklenebilmesi için gerekli yeteneklerin ekipler tarafından bir benzetim ortamında sergilenmesidir. Bu aşamada takımların belirlenen görevleri yapabilmesi beklenmektedir. Bu sebeple simülasyonda görevleri yapabiliyor olmanız beklenmektedir. Bazı görevleri yapamayan takımlarda ise juri sunum ve değerlendirmesi sonucu etkili olacaktır.


S: Şartnamede yazdığı üzere tekerleklerin kabuk içerisinde olması hususunda tekerleklerin tamamının araç kabuğunun içinde olması gerekiyor mu, yoksa bir kısmı dışarıda kalabilir mi? Kalabilirse dışarıda kalan kısım için bir sınırlama var mı?
C: Tekerin dış yüzeyi kabuğu geçmemeli yani jant kapağı yüzeyi ile kabuk en fazla aynı yüzeyde olabilir.


S: Simülasyon ortamını hazırlarken kullanacağımız tabelaların dili hakkında bir kısıtlama mevcut mu? "Stop" vb. ingilizce ifadeler içeren tabelalar da kullanılabilir mi?
C: Trafik işaretleri Karayol Genel Müdürlüğü standartlarına uygun olmalıdır. Dolayısıyla” Türkçe" işaret kullanmalısınız. 


S: Simulasyon için kullandığımız environment/ortamın tüm özelliklerini kullanmamız serbest mi ?  Simulasyonu hazırladığımız araçlar bize bazı kolaylıklar sağlayabiliyor (Line detection) yolu saptama gibi . Bunları kullanmamız bir sorun yaratır mı?
C: Bir sınır bulunmamaktadır. Sunum esnasında kodlara hakimiyetiniz de değerlendirilecektir. Bu alanda özgünlük daha fazla puan getirecektir. Bu bilinçle simülasyon hazırlanması faydalı olacaktır.


S: Simülasyonda istenenler kavram olarak mı isteniyor, yoksa araçta kullanılacak yazılımı simülasyonda direkt çalıştırmamız mı gerekiyor
C: Yazılımı simülasyonda çalıştırmanız gerekmektedir. Parkurdaki görevleri gerçekleştirmeniz beklenmektedir. Simülasyonda istenen veriler de şartnamede belirtilmektedir. Birebir aynısı olmayabilir bu sebeple Küçük değişiklikler yapılabilir.  Ancak bu kısımdan da puan alacaksınız. 


S: Simülasyonda, şartnamelerdeki kurallara uyduğu sürece internetten bulduğumuz herhangi bir aracı, üzerinde modifikasyonlar yaparak kullanabilir miyiz?
C: Evet kullanabilirsiniz.


S: Simülasyon için ROS 'u kullanabilir miyiz?
C: Evet kullanabilirsiniz.


S: Simülasyonda tasarladığımız aracın aynısı mı olmalı yoksa küçük değişiklikler kabul edilir mi? 
C: Küçük değişiklikler yapılabilir.


S: Ön tasarım raporunun yanında simülasyon yerine bir küçük bir prototip yapıp getirsek simülasyon yerine geçer mi?
C: Hayır. Simülasyon, yarışmanın çok önemli bir parçasıdır. Bu nedenle simülasyon zorunludur.


S: Simülasyonda tek bir parkurda tüm görevlerin kesintisiz bir şekilde yapılması mı gerekiyor ? Yoksa örneğin park ,yolcu indirme-bindirme gibi modüllere ayırıp tek parça olmayan ayrı ayrı simülasyonlar kullanabilir miyiz ? 
C: Simülasyon için, ekibin Tablo 3'ten en az 1500 puan toplaması beklenmektedir.  Dolayısıyla yükleyeceğiniz videoda tek seferde 1500 puan almanız gerekmektedir.


S: Şartnamede belirtilen tüm görevler ibaresinden yola çıkarak örneğin 15 levhanın 15'i de simülasyonda olmalı ve araç uygun aksiyonu almalı aksi taktirde bir levha eksikliğinde veya tespit eksikliğinde bile elemeyi geçemezsiniz gibi bir durum mu vardır ?
C: Görevlerin tamamı değil sadece 1500 puanı alacak şekilde bir senaryoyu (örneğin şartnamedeki örnek değerlendirmeler gibi) tamamlamanız yeterlidir.

SUNUM

S: ÖTR sunumu hangi formatta olmalı, hangi kuralı baz almalıyız?  
C: Sunum, 5 dk sunum+ 5 dk simülasyon + 5 dk soru cevap halinde olacak.


S: Kullandığımız her konu hakkında yaptığımız araştırmalar ile birlikte elimizde sayfalarca kendi hazırladığımız dokümanlar bulunmaktadır. Ön tasarım raporu ne kadar ayrıntılı olmalıdır? Raporda istenilen konular hakkında sadece kısa bilgiler mi verilmelidir yoksa detaylıca uzun uzun açıklanmalı mıdır?
C: Ön tasarım aşamasını geçen takımlardan şartname takviminde de belirtildiği üzere kritik tasarım raporu istenecektir. Bu aşamada daha detaylı bilgiler verilmesi beklenmektedir. Ön tasarım raporuna göre de bir değerlendirme yapılacağı için şablonda belirtilen adımları kısa tutmamanızda fayda var. Şablonda belirtilen adımlar, en iyi şekilde açıklanmalıdır.

YARIŞMA ALANI

S: 6 kişilik konaklama imkanı sağladığınızı belirtmişsiniz. Ama takım 10 kişilik olabiliyor. Ücretini ödeyerek diğer 4 kişi de 6 kişi nerede kalacaksa, beraber kalabilecek mi?
C: Konaklama KYK yurdunda olacak olup, gelen 4 kişi konaklamasını başka yer olarak ayarlamalıdır.
 

S: Yarışma süresince Teknofestin yarışmacı takımların konaklayacağı yerler ile anlaşması olacak mı? Yoksa her takım kendi konaklamasını kendisi mi halledecek?
C: Finalist takımlar belirlendikten sonra ulaşım ve konaklama ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.


S: İki yol çizgisi arasındaki uzaklık kaç metre olacaktır ? Dönüşler ve kavşaklarda dönüş yarıçapı kaç metre olacaktır ?
C: Yapılan yarışmanın doğası gereği bu tür otonoma dahil bilgileri yarışmacılarımız ile paylaşamıyoruz. Yapılan platform otonom araçların sistemlerini çalıştırabilecek alt yapıya sahiptir.


S: Araçları yarışma alanına nasıl götüreceğiz?
C: Araçların taşınması yarışmacıların sorumluluğundadır.


S: Akademik danışmanın yarışlara gelmesi zorunlu mu? 
C: İlköğretim ve lise takımları için danışmanların yarışlara gelmesi gerekmektedir. Fakat üniversite takımları için böyle bir zorunluluk yoktur

YARIŞMA GENEL

S: Motoru besleyecek bataryada herhangi bir kısıtlama var mı?
C: Batarya sistem seçiminde; tam anlamı ile tekamül olmuş ve kanıtlanmış, çalışması ve sürdürülebilirliği herkesçe bilinen veya herhangi bir güvenlik tehdidi barındırmayan sistemler kullanılmalıdır.

 
S: El freni hidrolik olmak zorunda mi? 
C: Hidrolik sistem şart değildir. Kullanacağınız sistemin her türlü güvenlik noktaları sağlam, stabil ve sürdürülebilir olmalıdır.


S: Araba kapılarının camlı olması gerekiyor mu?
C: Kapıların camlı olmasına gerek yoktur. Ancak bu durum otonom sisteminizin tamamının şartnamede belirtilen noktaların uygunluğunun şeffaflığını engellemeyecek şekilde olmalıdır.


S: Simülasyonda kullandığımız sensör markaları gerçekte kulllanacağımız sensör markaları ile aynı olmak zorunda mı?
C: Hayır böyle bir zorunluluk yoktur. Simülasyon ortamında geliştirilecek algoritma ve yazılımların, (ekiplerin yarışmaya kabulü durumunda) gerçek araca uyarlanması ve kullanılması beklenmektedir. Simülasyon ortamında tanımlanacak araç ve ekipmanları (LIDAR, RADAR, Kamera, GPS gibi sensörlerin), ekiplerin ön tasarımda sundukları araç tasarımı ile uyumlu olması gerekmektedir.


S: Başvuru için istenen Takım Tanıtım dosyasının içeriği tam olarak nasıl olmalı?
C: PDF formatında projenin özeti, amacı, kuruluş yılı, varsa katıldığı yarışmalar,takım üye bilgileri ve görevleri gibi bilgilerden bahsedebilirsiniz.


S: Hazır araç verilecek mi?
C: Aracı kendiniz yapmanız gerekmektedir.


S: Bir akademik danışman farklı iki yarışmanın (Robotaksi - İHA) sorumlusu olarak yazılabilir mi?
C: Evet, danışmanlık yapabilir.


S: Şartnamenin 5.3 Güvelik Donanımı kısmında
     "Otonom araç kategorisine katılabilecek araçlar; Electromobil, Hidromobil kategorisi içerisinde iseler araç özellikleri, güvenlik donanımları, İstanbul Teknofest TÜBİTAK Efficiency Challenge Electric Vehicle, Hidromobil araç için hazırlanan Etkinlik Kitapçığı (Rules) içeriğine uygun olmalıdır. Formula Student kategorisinde yarışacak araçlara ait araç özellikleri, güvenlik donanımları Formula SAE yarışması için hazırlanan Etkinlik Kitapçığı (Rules) içeriğine uygun olmalıdır." yazısı bulunmakta. Ama takım aracımız diğer herhangi yarışmalara katılmayacaktır. Aracımız sadece şasi ve kabuktan ibarettir. Bu konu hakkında eletronik açıdan hangi elektronik devrelerin üretilmesi ve araca entegre edilmesi gerekmektedir.
C: TÜBİTAK Efficiency Challange Electric vehicle kurallarına uymalıdır. Örneğin hiç bir elektronik akşam yağmur su almamalı,  tüm sistemi hem uzaktan Kuman’da ile hem de manuel araç üzerinden tüm enerjiyi kesen şalter olmalı bu durum  şartnamede belirtilmiştir. Frenlerin durumu, stop lambası elektronik devreleri korumak için aşırı akım koruması v.s. Sizin araçların Güvenliği için TÜBİTAK Efficiency Car kurallarını azami uygulamaları gerekmektedir.


S: Diğer yarışmalara baktığımızda kritik tasarım raporunun teslimine kadar üye alımı veya çıkarımı yapılabileceği belirtilmiş. Aynı şey robotaksi kategorisi için de geçerli mi?
C: Kritik Tasarım Rapor Şablonunda belirtilen Takım Yapısı başlığı ile ilgili;
 •    Takım yapısı ile ilgili olarak takımınızda güncelleme varsa paylaşılması istenmektedir.
 •    Burada ekibe dahil ettiğiniz yeni üyeleri belirtmeniz gerekmektedir.
 •    Takımdan çıkarmak istediğiniz üye yada üyeler varsa ayrıca belirtmenize gerek yoktur. Bilgilerini girmemeniz yeterlidir. KTR’de belirtilen takım yapısı geçerli olacaktır. KTR aşamasından sonra takım yapısında bir değiliklik yapılamayacaktır. Bu sebeple Nihai takım yapısını Kritik Tasarım Raporunda belirtmeniz önem arz etmektedir.


S: "Kablosuz haberleşme sistemi anlatılmalıdır. " den kasıt nedir bilgi verir misiniz ?
C: a)    UMS-1: Uzaktan acil durma butonuna basıldığında araç acil kapanış yapmalıdır.
     b)   UMS-2: Git (Go) butonuna basıldığında araç görevine başlamalıdır.


S: Robotaksinin Bütün yollardan geçme zorunluluğu var mıdır ?
C: Bütün yollardan geçmne zorunluluğu yoktur.  Uygun  yolu takip etmek için sadece trafik kurallarına uymak gerekir. Sonuç olarak, sadece bir yol mümkün olacak (unique path).


S: Yolcu bindirme ve indirme durakları arasında ki mesafe minimum kaç m olmalıdır?
C: Minimum mesafe belirtilmemiştir. Ancak araç iki nokta arasında birkaç saniye hareket etmelidir. Aksi takdirde manevra anlamsız olacaktır.


S: Yollar tek şerit olduğu için kavşaklardaki trafik ışıkları araba sağdan hareket ettiğinden dolayı sağda mı kalması lazım?
C: Rastgele olacaktır. Bir sınır belirlenmemiştir. Hazır kodların oluşturulmaması ve bu alanda özgün bir yöntem yapılması beklenmektedir.


S: Yollar gidiş dönüşlü olabilir mi ters yön var mıdır?
C: Ters yön olmayacaktır. Simülasyonunuzu buna göre yapabilirsiniz.


S: Yol  kenardaki şerit çizgiler haricinde herhangi bir çizgiyle bölünecek mi?
C: Şeritler harici bir çizgiye bölünmeyecektir. 


S: Trafik ışıkları diğerleri gibi yerden 2 metre yüksekte mi olacak?
C: Evet, işaretler ve trafik ışıkları yerden 2 metre yükseklikte olacaktır.


S: Trafik lambalarının kavşaktaki konumlandırılması yolun hangi tarafında olacak?
C: Karayol Genel Müdürlüğü standartlarına uygun olacaktır.


S: Trafik levhaları rastgele mi konumlandırılacak her senaryo da levhaların yerinin değişmesi gerekiyor mu levhalar ve trafik lambaları için kullanım sınırı var mıdır?
C: Rastgele olacaktır. Bir sınır belirlenmemiştir. Hazır kodların oluşturulmaması ve bu alanda özgün bir yöntem yapılması beklenmektedir.


S: Şartname de belirtilen örnek parkur haritasında başlama ve bitiş çizgisindeki yerleri nerede olacak ?
C: Parkur netleştiğinde kesin yeri belirtilecektir. Ancak simülasyonunuzda sol alt noktadaki kısımlarda olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 

S: Raporlamalar ile ilgili genel bir bilgi verir misiniz?
C: Yarışma kapsamında takımların, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), ​​​​​​ Ön Tasarım Sunumu, Kritik Tasarım Raporu (KTR) ve Araç Test Videosu olmak üzere 4 farklı aşamaya hazırlanmaları gerekmektedir. İlk aşamada takımlardan verilen görevi bir simülasyon ortamında başarmaları ve simülasyon sonuçlarını içeren bir Ön Tasarım Raporu (ÖTR) hazırlamaları beklenmektedir. Bu aşamadan sonra, takımlar raporlarını sunmak üzere davet edileceklerdir. İkinci aşamada ise Kritik Tasarım Raporu istenecektir. Araç Test Videoları sonuçlarına göre finale katılmaya hak kazanan takımlar ilan edilecektir.

S: Teknoloji yarışmasına başvuru yaptığımda, destek talebine de başvuru yapmış oluyor muyum, destekler hakkında bilgi verebilir misiniz ?

 

C: Hayır. Yarışmaya başvurmak ile, başvurduğu yarışma ile alakalı olarak destek talebinde bulunmak birbirinden farklı şeylerdir. Takımların destek talepleri rapor yükleme esnasında açılacak olan sayfa üzerinden alınacaktır. Gerçekleştirilen destek başvuruları, ilgili yarışmanın Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun görülen takımlara destek verilecektir. Destek başvurusunda bulunmak, kesin olarak destek alınacağı manasına gelmemektedir. Maddi destek başvurularından sonra destek almaya hak kazanan takımlardan IBAN NO istenecek ve destek miktarı hesaplara yatırılacaktır. Maddi destek almaya hak kazanan takımlara eşit miktarda destek sağlanması söz konusu değildir. Destek miktarları ve alınacak malzemelerin değerlendirilmesinin ardından bir üst limit belirlenecektir. Takımların talep listeleri ve raporları değerlendirilerek verilecek maddi destek miktarı belirlenecektir.

S: KYK'da konaklama ve ulaşım formunda kayıtlı olmayan kişiler ücreti ödenerek kalabilecek mi?
C: Formda kayıtlı olmayan kişiler ücret ödese dahi KYK'da kalamayacaktır.


S: Konaklamayı kendi imkanlarımızla gerçekleştirebilir miyiz ?
C: Hayır, teknofest bünyesinde bulunan herkes belirlenen yerlerde kalmak zorundadır.
 

S: Ulaşım güzergahımızı kendimiz belirleyebiliyor muyuz?
C: ilgili form süreleri dolduktan sonra yarışmacılar aranarak bilet bilgileri ve çeşidi hakkında bilgilendirme yapılacaktır, ulaşım bizim belirlediğimiz güzergah üzerinden olacaktır.


S: Yarismaya kendi aracimizla gelmek istersek maddi destek saglanma durumu soz konusu olabilir mi ?
C: Ulasim destegi sadece bilet olarak saglanmaktadir. Ek olarak yakit vs. destekler saglanmayacaktir.

Özgün Araç Kategorisi Kritik Tasarım Rapor Şablonu

İndirmek İçin Tıklayınız.

Hazır Araç Kategorisi Kritik Tasarım Rapor Şablonu

İndirmek İçin Tıklayınız.

Yarışma Dokümanları

Yarışmada verilecek olan ödüller aşağıdaki gibidir:


ROBOTAKSİ-BİNEK OTONOM ARAÇ YARIŞMASI ÖDÜL MİKTARLARI

ÖZGÜN ARAÇ KATEGORİSİ

Birinci: 75.000.00 ₺

İkinci: 50.000.00 ₺

Üçüncü: 35.000.00 ₺

 

HAZIR ARAÇ KATEGORİSİ

Birinci: 40.000.00 ₺

İkinci: 30.000.00 ₺

Üçüncü: 20.000.00 ₺

 

Yarışma Başvuru Formu (İleri Kategori) Güncelleniyor

Yarışma Başvuru Formu (Serbest Kategori) Güncelleniyor

Yarışmacılara Sağlanan Olanaklar

 • DENEYAP ŞUBELERİNDE PROJELERİNİ ANLATMA FIRSATI
  Milli teknoloji geliştirme yolunda eğitim gören genç nesillere geliştirdiğiniz projeleri anlatma ve onlara ilham olma fırsatı sağlanmaktadır.
   

 • MALZEME DESTEĞİ İLE PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRME FIRSATI
  Binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanmaktadır.
   
 • ULAŞIM / KONAKLAMA DESTEĞİ
  Finalist takımlara TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları için ulaşım/konaklama desteği sağlanmaktadır.
   
 • ÖDÜLLER
  TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları`nda  yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 5 Milyon TL'nin üzerinde ödüller beklemektedir.

 • EĞİTİM KAMPI PROGRAMI
  Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla finalist takımlara, projelerini destekleyecek eğitim programları düzenlenecektir.
   
 • SORU-CEVAP TOPLANTILARI
  Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla yarışmacılara projeleri, yarışma süreci, değerlendirme kriterleri ve süreci hakkında danışma kuruluna sorular yönlendirebildiği fikir alış-verişleri yapılabilen toplantılar planlanacaktır.

 • STAJ İMKÂNI
  Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj imkanları sağlanacaktır.
   
 • ULUSLARARASI YARIŞMALARA YÖNLENDİRME VE DESTEK PROGRAMLARI
  Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında takımlara uluslararası yarışmalardan haberdar etme, gerekli malzeme desteğini sağlamaktan ve ulaşım/ konaklama destekleri sağlanacaktır.

 • FİRMALARI TANIMA FIRSATI
  Türkiye’deki önde gelen teknoloji firmalarına Teknik Geziler düzenleyerek orada yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı sağlanmaktadır.
   
 • NETWORK KAZANIMI
  Teknik gezilerde ve birçok firmaya ev sahipliği yapan TEKNOFEST’te her alanda uzman kişileri tanıma fırsatı sağlanmaktadır.
   
 • FİRMALARDA İŞ VE MESLEK YAŞAMI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
  Teknik gezilerde iş ve meslek yaşamı hakkında uzman mühendisler ile birebir tanışma fırsatı ve sorular sorma imkanı sağlanmaktadır.
   
 • MOTİVASYON VE İLGİ ARTTIRMA
  Teknik gezilerde, teknoloji firmalarında çalışmış bilgi ve deneyime sahip kişilerden birebir tecrübelerini anlatma ve motivasyon arttırma fırsatı sağlanmaktadır.


   

Geçmiş Yıl Raporları

Eğitim Videoları
Yarışma Videoları


Teknofest’te Sahne Senin!

Türkiye’nin en büyük festivali TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde sahne gençlerin! “Sahne Senin” etkinliği ile gençler, katılımcı ve ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken tüm dünyaya yeteneklerini gösterme fırsatı yakalıyor. Siz de TEKNOFEST’te “Sahne Benim!” diyorsanız başvurularınızı bekliyoruz.

Detaylar

Teknofest 2021 Covid-19 Pandemi önlemleri

TEKNOFEST 2021’de, Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensiplerine ve alınan kararlara her bir ziyaretçimiz ve katılımcımız tarafından hassasiyet gösterilmesini önemle rica ediyoruz.

Detaylar

Teknofest 2021 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması özgün Araç Kategorisi Kritik Tasarım Rapor Sonuçları Ve Sıralamaları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST 2021 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi Kritik Tasarım Rapor aşaması sonucunda takımların almış oldukları puanlar ve sıralamalar aşağıdaki gibidir;

Detaylar

Teknofest 2021 İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması Kritik Tasarım Rapor Sonuçları Ve Sıralamaları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST 2021 İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması Kritik Tasarım Rapor aşaması sonucunda takımların almış oldukları puanlar ve sıralamalar aşağıdaki gibidir;

Detaylar

Teknofest 2021 Savaşan İha Yarışması Kritik Tasarım Rapor Sonuçları Ve Sıralamaları Açıklanmıştır!

TEKNOFEST 2021 Savaşan İHA Yarışması Kritik Tasarım Rapor aşaması sonucunda takımların almış oldukları puanlar ve sıralamalar aşağıdaki gibidir;

Detaylar