22-27 EYLÜL
  • GÜN
  • SAAT
  • DAKİKA
  • SANİYE

Teknofest Fotoğraf Yarışması

1) Konu: “Teknofest Fotoğraf Yarışması’’

2) KONU VE AMAÇ Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden 17-22 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen Teknofest’e bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır. Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma Teknofest’in sanata ve sanatçıya saygısı bağlamında T3 Vakfı desteğiyle düzenlenmektedir.

3) YARIŞMA BÖLÜMLERİ Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür: Sayısal (Digital).


4) KATILIM ŞARTLARI

a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b) Yarışma; Seçici Kurul, T3 Vakfı ve ACF Event çalışanları dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken katılımcılara açıktır.

c) Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal eserle yarışmaya katılabilir.

d) Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.

e) Yarışma “Sayısal” dalda düzenlenmektedir. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.

f) Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almamış olması gerekmektedir.

g) Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

h) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

i) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

j) Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. k) Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

l) Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

m) Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, T3 Vakfı’nın http://www.teknofestistanbul.org internet sitesi web sayfasında duyurulacaktır.

n) Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, T3 Vakfı tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir.

o) Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.

p) Yarışma sonuçları T3 Vakfı’nın http://www.teknofestistanbul.org web sitesinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

5) TELİF (KULLANIM) HAKLARI
a) Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının T3 Vakfı’na, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için T3 Vakfı’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak T3 Vakfı ve eser sahibinin olacaktır.

c) T3 Vakfı bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle T3 Vakfı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.

d) T3 Vakfı, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

e) T3 Vakfı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 350 (üçyüzelli) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar, yarışmaya dahil olup bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi de kabul etmiş sayılırlar.

f) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekler ve isim soy isim ve TC kimlik nolarını belirterek Uçak bileti ödüllerini alabileceklerdir. Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

g) Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. T3 Vakfı katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

h) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

i) Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.

j) Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar T3 Vakfı’nın web sitesinde ve Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır.

k) Katılımcılar; yarışmaya katılmakla yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6) ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
a) Fotoğraf dosyaları, T3 Vakfı’nın i) 23 Eylül 2019 tarihinden sonra www.teknofestistanbul.org sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak

b) Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.

c) Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.

d) Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcıya ait isim, imza, logo vb işaretler bulunmayacaktır.

e) Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

f) Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz. i) İsimlendirme: ii) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir. iii) İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. iv) Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). v) Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya omey veya oeyil gibi). vi) Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Dijital Color > DC). vii) Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). viii) Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “balıkçı kadın” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_2014_balikci_kadin" gibi olur.

7) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda [email protected] adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

8) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T3 Vakfı sorumlu olmayacaktır.

9) YARIŞMA TAKVİMİ Yarışma Başlangıç Tarihi: 17 Eylül 2019 Son Katılım Tarihi : 15 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 23.00 (TSI) Değerlendirme Toplantısı: 15 Ekim 2019 Sonuç Bildirimi : 20 Ekim 2019 Ödüller sadece uçak biletlerini kapsamaktadır. Havaalanı vergiler, damga pulu, harcırah, ulaşım, konaklama kazanan kişiye aittir.

10) ÖDÜL-SERGİLEMELER
1. yurtdışında dilediğin yere 2 kişi gidiş dönüş
2. yurtdışında dilediğin yere 1 kişi gidiş dönüş
3. yurtiçinde dilediğin yere 2 kişi gidiş dönüş

11) YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM T3 Vakfı TEL: 0212 501 94 34 E-posta: [email protected]

12) Uyuşmazlıkların çözümünde T3 Vakfı’nın çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

13) Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt derler.